Ɨkopilaiti / Ʉkʉvigɨlanila

Ikulongwi tsa webusaiti ɨjɨ, suung'a ɨimeli kʉ: info(at)kingalanguage.com

Ɨkopilaiti jya siinu syoni isivɨɨkiilwe ʉmʉ jwɨjɨ Huduma ya Kutafsiri Biblia na kuendeleza lugha za asili Mbeya, jɨnganduke apaveetsaga jʉvukʉpavona ʉmwʉ paveelye.