Haki ya Kunakili/Taarifa ya Mawasiliano

Mwenyeji wa tovuti hii ni -

Kupata taarifa zaidi kuhusu tovuti hii andikia barua pepe kwa info@kingalanguage.com

Agano Jipya ya kusikiliza imetengenezwa na Faith Comes by Hearing ℗2018 Hosanna